Oxford Sikhs

You are here: Home > Lyrics > Sabar-Koti
Song Title: Maut
Singer: Sabar Koti
Writer:


Jeevein talliyan te chhaley
Ovein gamm ne sambhaley
Saadey layye te tu hee si
Te teinu koyee thorh na
Ni tu aesi maar maari saanu maut dee vee loarh naa
Ni tu aesi maar maari saanu maut dee vee loarh naa
Ni tu aesi maar maari ----
Ni tu aesi maar maari ----
Agg wangu laggey thandi paun payyee ae waggdi
Baharan dee ihh rutt saanu pattjharrh laggdi
Dukhahn da ae raah saarey sukhahn da koyee moarh naa
Ni tu aesi maar maari saanu maut dee vee loarh naa
Ni tu aesi maar maari saanu maut dee vee loarh naa
Ni tu aesi maar maari ----
Ni tu aesi maar maari ----
Saffeyan tohn korey rangg phulahn de ne laggde
Nizaampuri murrhde naa paani jihrhey waggh gayye
Sachch attey jhooth da na kaley koyee joarh naa
Ni tu aesi maar maari saanu maut dee vee loarh naa
Ni tu aesi maar maari saanu maut dee vee loarh naa
Ni tu aesi maar maari ----
Ni tu aesi maar maari ----

 

 

 

 

 

Add Your Comment