Hareya Ni Maye, Hareya Ni Bhaene

Learn-Sing and Share-Lyrics and Tune of suhaag. Use Youtube video to sing in proper tune

Suhaag


The suhag songs are sung at the home of the bride during the days prior to the marriage when the house is filled with family and friends. A number of the songs start with a daughter asking her father for a husband or reminding him of his duty to her of finding the ideal match. She describes the kind of husband she would like. She reminds her father of her childhood occupations. She is shy, mischievous, vain, a loving sister, a tearful daughter, an eager bride. These marriage songs are a reminder to us that we should understand and savor these very significant moments of ones life.

Hareya ni maayeN, hareya ni bhaene,
Hareya te bhaagi bhareya ni haaN.
Jis dehaaRe mera hareya ni jameya,
Soiyo dehaaRa bhaagi bhareya ni haaN.
JamadaRa hareya paT lapeTeya,
KuCHaR deyo ni ena maiyaaN nu haaN.
Nhata te dhota hareya paT lapeTeya,

(Suhaag)

KuCHaR deyo sagiyaaN bhaena nu haaN.
Ki kuj mileya, daaiyaaN te maiyaaN?
Ki kuj mileya sagiyaaN bhaena nu haaN?
Panj rupaaiye ena daaiyaaN te maaiyaaN,
PaT da tevar sagiyaaN bhaena nu haaN.
DhaaN teri ma bhali ve maharaaj,
Jin tooN betaRa jaaiya ni haaN.
DhaN teri chaachi bhali ve maharaaj,
Jin tera kaaj rachaaaya ni haaN.
DhaN teri bhaen bhali ve maharaaj,
Jin tenu kuCHaR khiDaaya ni haaN.
DhaN teri maami bhali ve maharaaj,
Jin tera mohilaRa gaaaya ni haaN.
PuCHdi puCHaandi maalin galiā€™ch aayi
Shaadi vaala ghar kehRa ni haaN?
UchaRe tambu sabz kanaataan,
Hast dulhe darvaaza ni haaN.
Aa meri maalin baiTH daleeje,
Kar ni sehre da mul ni haaN.
Ik lakh chamba do lakh marua,
Tre lakh sehre da mul ni haaN.
Le meri maalin baaN ni sehra,
BaaN ni laalji de mathe te haaN.
Hareya ni maayen hareya ni bhene,
Hareya te bhaagi bhareya ni haaN.
Tu le eh sehra mere veere diya baabula,
BaaN tu putar de mathe te haaN.
Tu eh laTka mere veere diye maayeN,
Kar putar da kaaj ni haaN.

Gurmeet Bawa Sings "Suhaag"


(Suhaag )

Sayyio ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Sayyio ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Baabal mera kayyi desan da raaja
Maa ye meri ni sdaa suhaagan
Baabal mera kayyi desan da raaja
Maa ye meri ni oh sadahsuhaagan
Ownay ditta aeni door ni...
Sayiyo ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Sayiyo ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Veera mera kayyi desan daa raja
Bhaabo meri ni sdaa suhaagan
Ownay ditta aeni door
Veera mera kayyi desan daa raja
Bhaabo meri ni sdaa suhaagan
Ownay ditta aeni door
Sayyio ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Sayiyo ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Chaacha mera kayyi desan daa raja
Chachi meri sdaa suhaagan
Ownay ditta aeni door
Sayyio ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Mama mera kayyi desan da raja
Mami meri Sdaa suhaagan
Ownay ditta aeni door
Sayyio ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Sayyio ni rass bhari ye khazoor
Kinn Ditta Aeni Door
Teri chauki tohn main vaari yan,
Teri chauki tohn main vaari yan,
Chauki vaaley tohn balehariyan
Teri chauki tohn main vaari yan,
Teri chauki tohn main vaari yan,
Teray vatney tohn mai vaari yan
Vatney vaaley tohn ballehariyan,
Jeevay Banrhi tohn mai vari yan,
Jeevay banrhi umraN sariyan
Jeevay banrhi umraN sariyan
Teray gaanay tohn mai vaari yan Jeevay banrhi umraN sariyan


Add Your Comment