Gaana Veer Nu Deni AaN

Shohley : Wedding Songs of happiness and joy.
Download "Gana" PDF File

kaseeda

 

Gaana veer nu deni aaN, kauDi suT geya.
MoRo moRo saheliyo, moRo raaje diyo beTiyo
Veera rus geya.
Veera pat anaar da, sona phul gulaab da,
BaageeN khiR geya.
Cheera veer nu deni aaN, kalgi suT geya.
MoRo moRo saheliyo, moRo raaje diyo beTiyo
Veera rus geya.
Veera pat anaar da, sona phul gulaab da
BaageeN khiR geya.
Sehra veer nu deniyaaN, kaliyaaN suT geya.
MoRo moRo saheliyo, moRo raaje diyo beTiyo
Veera rus geya.
Veera pat anaar da, sona phul gulaab da
BaageeN khiR geya.
JoRa veer nu deni aaN, baTan suT geya.
MoRo moRo saheliyo, moRo raaje diyo beTiyo
Veera rus geya.
Veera pat anaar da, sona phul gulaab da,
BaageeN khiR geya.

Back to Main Index (Mera Punjab)


Add Your Comment