Kurti Meri Chheet Di

Wedding Song


Kurti meri chheet di,
Duppatta mera lehriya,
Laen kahnu aayeon sanu paekey hunh vaeriya,
Jaa maa deeyan pakkiyan khah,
Hunh dhola ve,
 Janda ee terey naal sada paulah ve----------
Dewar bhairha chhota tan vaikho kaddheh danddi-yan,
Maa nu saddh liya-yeya jadh ambiyan maen manggi-yan,
Sukkeh mera sah,
Ja dhola ve ,
Jaanda ee terey naal sada paula ve---------
Nanhad mehney maardi, sada kaleja sarhdi,
Sirr nu lawan kangha, te boadah mera Sarhdi,
Rakkhahn dee na chah,
Ja dhola Ve ,
Janda ee terey naal sada paula ve --------
Sauhrey jandiyan paundiyan wann suwanniyan choorhi-yan,
Nit chakkaundi sohneya, amma teri roorhiyan,
Utton paendi shaa
Ja dhola ve,
 Jaanda ee terey naal sada paula ve-------
Ja dhola Ve ,
janda ee terey naal sada paula ve --------

 


Add Your Comment