Maenu Rakh Lae NaukaraN waang Babul

Folk Song At The Time Of departure Of Doli

 

"Why does it take a minute to say hello and forever to say goodbye? "

-Author Unknown -


"My idea is that there is music in the air, music all around us; the world is full of it, and you simply take as much as you require."

-Edward Elgar-

- Lyrics -

Terey lalaN de Laal KhidawaN gee Maen--------------
BhaweN piar kareeN te bhaweN dayyeeN jhiRkaN---------
Tera kadey na dil dukhawaN gee maeN---------
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de.
Jandi wari rondeeyaN hoyeeyaN, bhainaN noo galh laa laen de.
Maaye ni ih kaaj kee keeta, tooN taN saak SaheRey.
Karr pardesan chhadiya dhee noo , varr na labhiya neRey.
Doo-r khalota veer piya rowey ,uhnoo chupp k-rra laen dey.
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de.
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de.
Ghar wich rakh lae dhee noo ,terey potrey roj khidawaN gee.
Khaan noo kuchh na daeveeN hass key sukkiaN rotiaN khawaN gee.
ChawaN dey naal paliya dhee noo ,ikk do daNg t-ppa laen de.
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de.
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de.
utter terey ghar chhad challi yaN,appney guddiyaN patoley .
Sanbh key rakh layyeeN kamliya babula,payye ney baari ohley.
Fair kandhaN naal lagg lagg roweeN ,dhee noo pehley jaa laen dey.
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de
Jandi wari rondeeyaN hoyeeyaN, bhainaN noo galh laa laen de.
Jandi wari rondeeyaN hoyeeyaN, bhainaN noo galh laa laen de.
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de
Aje na doli toreeN babul ,veer merey noo aa laen de


Add Your Comment