Jap Man Merey Govind Kee Baani

Sung By Bhai Satwinder Singh Delhi Wale

gAurhee mhlaa 5.

 jisu simrt dookhu sbhu jaaEi.

naamu rtnu vsai mni AaaEi. |1|

jpi mn mayray goviNd kee baanee.

 saaDhoo jn raamu rsn vkhaanee. |1| rhaaAu.

Eiksu binu naahee doojaa koEi.

jaa kee dRisti sdaa sukhu hoEi. |2|

 saajnu meetu skhaa kri Eayku.

hri hri Akhr mn mhi laykhu. |3|

 rvi rhiAaa srbt suAaamee.

gun gaavai naanku ANtrjaamee. |4|62|131|

 


Add Your Comment