Babeeha Amrit Weley Boleya

Sung By Bhai Nirmal Singh Khalsa

Gurbani Videos slok m: 3.

 baabeehaa AMmRit vaylai boliAaa taaN dri sunee pukaar.

 mayghai no furmaanu hoAaa vrshu kirpaa Dhaari.

hAu tin kai blihaarnai jinee schu rkhiAaa Auri Dhaari.

 naank naamay sbh hreeAaavlee gur kai sbdi veechaari. |1|

 


Add Your Comment