Deen Dayal Bharosey Terey

Sung By Bhai Satwinder Singh Delhi Waley

gAurhee.

raam jpAu jeeA Aaisay Aaisay.

 DhRoo pRhilaad jpiAo hri jaisay. |1|

deen dEiAaal bhrosay tayray.

 sbhu prvaaru chrhaaEiAaa bayrhay. |1| rhaaAu.

jaa tisu bhaavai taa hukmu mnaavai.

 Eis bayrhay kAu paari lghaavai. |2|

gur prsaadi Aaisee buDhi smaanee.

chooki gEee firi Aaavn jaanee. |3|

khu kbeer bhju saarigpaanee.

Aurvaari paari sbh Eayko daanee. |4|2|10|61|

 


Add Your Comment