Gursikh Meet Chalo Gur Chaali

Sung By Bhai Dalbir Singh Amritsar

Dhnaasree mhlaa 4.

 hm ANDhulay ANDh bikhai bikhu raatay kiAu chaalh gur chaalee.

 stguru dEiAaa kray sukhdaataa hm laavai Aaapn paalee. |1|

gursikh meet chlhu gur chaalee.

jo guru khai soEee bhl maanhu hri hri kthaa niraalee. |1| rhaaAu.

hri kay sNt sunhu jn bhaaEee guru sayvihu baygi baygaalee.

stguru sayvi khrchu hri baaDhhu mt jaanhu Aaaju ki kaalHee. |2|

 hri kay sNt jphu hri jpnaa hri sNtu chlai hri naalee.

jin hri jpiAaa say hri hoEay hri miliAaa kayl kaylaalee. |3|

 hri hri jpnu jpi loch lochaanee hri kirpaa kri bnvaalee.

 jnnaank sNgti saaDh hri maylhu hm saaDh jnaa pg raalee. |4|4|

 


Add Your Comment