Har Dharo Kirpa

Sung By Bhai Dalbir Singh Amritsar

Vadhans Mahala 4

hri Dhaarhu hri Dhaarhu kirpaa kri kirpaa layhu Aubaaray raam.

 hm paapee hm paapee nirgun deen tumHaaray raam.

hm paapee nirgun deen tumHaaray hri daiAaal srnaaEiAaa.

 too dukh bhNjnu srb sukhdaataa hm paathr tray traaEiAaa.

 stigur bhayti raam rsu paaEiAaa jn naank naami AuDhaaray.

hri Dhaarhu hri Dhaarhu kirpaa kri kirpaa layhu Aubaaray raam. |4|4|


Add Your Comment