Jis Key Sir Ooper Tu Suaami

Sung By Bhai Niranjan Singh J-waddi K-laN

gurbani kirtan

soohee mhlaa 5.

 jis kay sir Aoopri tooN suAaamee so dukhu kaisaa paavai.

boli n jaanai maaEiAaa mdi maataa mrnaa cheeti n Aaavai. |1|

mayray raam raaEi tooN sNtaa kaa sNt tayray.

tayray sayvk kAu bhAu kichhu naahee jmu nhee Aaavai nayray. |1| 

rhaaAu.

 jo tayrai rNgi raatay suAaamee tinH kaa jnm mrn dukhu naasaa.

 tayree bkhs n maytai koEee stigur kaa dilaasaa. |2|

 naamu DhiAaaEini sukh fl paaEini Aaath phr AaaraaDhhi.

tayree srni tayrai bhrvaasai pNch dust lai saaDhhi. |3|

 giAaanu DhiAaanu kichhu krmu n jaanaa saar n jaanaa tayree.

sbh tay vdaa stiguru naanku jini kl raakhee mayree. |4|10|57|

 


Add Your Comment