Ma-n KioN Beraag Karega

Sung By Bhai Dalbir Singh Amritsar

Aaasaa mhlaa 5.

pRbhu hoEi kiRpaalu t Eihu mnu laaEee.

stiguru sayvi sbhai fl paaEee. |1|

mn kiAu bairaagu krhigaa stiguru mayraa pooraa.

 mnsaa kaa daataa sbh sukh niDhaanu AMmRit sri sd hee bhrpooraa. |1|

 rhaaAu. chrn kml rid ANtri Dhaaray.

pRgtee joti milay raam piAaaray. |2|

 pNch skhee mili mNglu gaaEiAaa.

 Anhd baanee naadu vjaaEiAaa. |3|

guru naanku tuthaa miliAaa hri raaEi.

sukhi raini vihaanee shji subhaaEi. |4|17|

 


Add Your Comment