Rangee Le Jehba

Sung By Bhai Gagandeep Singh Amritsar
bhairAu baanee naamdayAu jeeAu kee ghru 1
ik oNkaar stigur pRsaadi.
ray jihbaa krAu st khNd.
jaami n Auchrsi sRee gobiNd. |1|
rNgee lay jihbaa hri kai naaEi.
surNgrNgeelay hri hri DhiAaaEi. |1| rhaaAu.
mithiAaa jihbaa AvrayN kaam.
nirbaan pdu Eiku hri konaamu. |2|
AsNkh koti An poojaa kree.
Eayk n poojsi naamai hree. |3|
pRnvai naamdayAu Eihu krnaa.
AnNt roop tayray naaraaEinaa. |4|1|


Add Your Comment