Sansaar Samundey Taar Gobindey

Sung By Bhai Dalbir Singh Amritsar

Basant Naamdeo Ji

lobh lhri Ati neejhr baajai.

 kaaEiAaa doobai kaysvaa. |1|

 sNsaaru smuNday taari gobiNday.

 taari lai baap beethulaa. |1| rhaaAu.

Anil bayrhaa hAu khayvi n saakAu.

 tayraa paaru n paaEiAaa beethulaa. |2|

hohu dEiAaalu stiguru mayli too mo kAu.

 paari Autaaray kaysvaa. |3|

naamaa khai hAu tri bhee n jaanAu.

 mo kAu baah dayhi baah dayhi beethulaa. |4| 2|


Add Your Comment