Sawal Sunder Ramayyee-ya

Sung By Bhai Nirmal Singh Khalsa

Gurbani Videos

gAurhee.

Eayk joti Eaykaa milee kiMbaa hoEi mhoEi.

jitu ghti naamu n Aoopjai footi mrai jnu soEi. |1|

 saavl suNdr raamEeeAaa. mayraa mnu laagaa tohi. |1| rhaaAu.

 saaDhu milai siDhi paaEeeAai ki Eayhu jogu ki bhogu.

 duhu mili kaarju Aoopjai raam naam sNjogu. |2|

 logu jaanai Eihu geetu hai Eihu tAu bRhm beechaar.

 jiAu kaasee Aupdaysu hoEi maans mrtee baar. |3|

 koEee gaavai ko sunai hri naamaa chitu laaEi.

khu kbeer sNsaa nhee ANti prm gti paaEi. |4|1|4|55|

 


Add Your Comment