Trishna Boojhey Har Key Naam

Sung By Bhai Nirmal Singh Khalsa

Gurbani Videos

Dhnaasree mhlaa 5.

 tRisnaa bujhai hri kai naami.

mhaa sNtokhu hovai gur bchnee pRbh siAu laagai poornDhiAaanu.|1| rhaaAu.

mhaa klol bujhhi maaEiAaa kay kri kirpaa mayray deen dEiAaal.

 Apnaa naamu dayhi jpi jeevaa poorn hoEi daas kee ghaal. |1|

 srb mnorth raaj sookh rs sd khuseeAaa keertnu jpi naam.

 jis kai krmi likhiAaa Dhuri krtai naank jn kay poorn kaam. |2|20|51|

 


Add Your Comment