Tu Kahey Doley Pranee-yaN

Sung By Bhai Gagandeep Singh Amritsar

tilNg mhlaa 5 ghru 3.

 mihrvaanu saahibu mihrvaanu.

 saahibu mayraa mihrvaanu.

 jeeA sgl kAu dayEi daanu. rhaaAu.

 too kaahay dolhi pRaaneeAaa tuDhu raakhaigaa sirjnhaaru.

jini paidaaEisi too keeAaa soEee dayEi AaaDhaaru. |1|

jini AupaaEee maydnee soEee krdaa saar.

 ghti ghti maalku dilaa kaa schaa prvdgaaru. |2|

kudrti keem n jaaneeAai vdaa vayprvaahu.

 kri bNday too bNdgee jichru ght mhi saahu. |3|

too smrthu Akthu Agochru jeeAu piNdu tayree raasi.

 rhm tayree sukhu paaEiAaa sdaa naank kee Ardaasi. |4|3|


Add Your Comment