Tu MaeN Maan Nimaani

Sung By Bhai Dalbir Singh Amritsar

soohee mhlaa 5.

 

 tuDhu chiti AaaEay mhaa AnNdaa jisu visrhi so mri jaaEay.

 

dEiAaalu hovhi jisu Aoopri krtay so tuDhu sdaa DhiAaaEay. |1|

 

 mayray saahib tooN mai maanu nimaanee.

 

Ardaasi kree pRbh Apnay Aaagai suni suni jeevaa tayree

 

 baanee.|1rhaaAu.

 

chrn Dhoorhi tayray jn kee hovaa tayray drsn kAu bli jaaEee.

 

 AMmRit bchn ridai Auri Dhaaree tAu kirpaa tay sNgu paaEee. |2|

 

ANtr kee gti tuDhu phi saaree tuDhu jayvdu Avru n koEee.

 

 jis no laaEi laihi so laagai bhgtu tuhaaraa soEee. |3|

 

duEi kr jorhi maagAu Eiku daanaa saahibi tuthai paavaa.

 

saasi saasi naanku AaaraaDhay Aaath phr gun gaavaa. |4|9|56|


Add Your Comment