Ardas

Daily Essential Ardas In English
Ardas Download " Ardas" PDF File


 Ik-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh

 Sri Bhagouti ji Sahai
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae

 Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai 
 Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai
Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye
. Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai
. Sabh Thai Ho-e Sahaai
 Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai

Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji,
De Paath Deedaar Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
 Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya
Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina Nam Jupiya,
Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh Ke Andhith Keetaa,
Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee,
Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe,
Bund Bund Kuttai, Khopriya Luhayiya,
Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae Ge,
Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee Haariye,
Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan
Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo

Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur
Ke Bolo Ji Waheguroo 
 Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji,
Sarbat Khaalsaa Ji Ko Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai
Chit Aavan Ka Sadkaa Surab Sukh Hovai

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it,
Deg Teg Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet,
Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol Baaley,
Bolo Ji Waheguroo

Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan,
Bibek Daan, Bharosaa Daan,
Daanaa Sir Daan Naam Daan,
Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug Attal,
Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo 
 Sikhaa Daa Man Neevaa,
Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap Waheguroo

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan,
Nioteeaa Di Ot, Sachey Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor…)

Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee,
Sarbat De Kaaraj Raas Karney.
 Seyee Piyare Mel,
Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai,
Naanak Naam Chardi Kala,
Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa
 Waheguroo Ji Ka Khaalsaa
Waheguroo Ji Ki Fateh


Add Your Comment