Tav Parsad Savaiye

Daily Essential Gurbani In English - Read Along With Translation In English
Tav Parsad Savaiye

Tav Parsad Savaiye

Download Tav Parsad Svaiye In PDF Version


Ik Oankar waheguru ji ki fateh.


paatsahi 10


tav prasad saviaye


Sravag sudh samuh sidhan ke dekh phirio ghar Jog jati ke.
Sur surardan sudh sudhadik sant samuh anek mati ke.
Sare hi des ko dekh rahio mat kou na dekhiat pran pati ke.
Siri bhagwan ki bhai kripa hu te ek rati bin ek rati ke.
Mate matang jare jar sang anup utang surang savare.
Kot turang kurang se kudat paun ko gaun ke jat nivare.
Bhari bhujan ke bhup bhali bidh niavat sis na jat bichare.
Ete bhae tu kaha bhae bhupat ant ko nange hi pane padhare.
Jit pherai sabh des disan ko bajat dhol mridang
nagare.
Gunjat gur gajan ke sundar hinsat hi hayraj hajare.
Bhut bhavikh bhavan ke bhupat kaun ganai nahi jat bichare.
Siri pat siri bhagvan ke bhaje bin kaun ganai nahi jat bichare.
Tirath nan daya dam dan su sanjam nem anek bisekhai.
Beyd puraan kateb kuran jamin jaman saban ke pekhai.
Paun ahar jati jat dhar sabai su bichar hajark dekhai.
Siri Bhagvan bhaje bin bhupat ek rati bin ek na lekhai.
Sudh sipah durant dubah su saj sanah durjan dalainge.
Bhari guman bhare man mai kar parbat pankh hale na halainge.
Tor areen maror mavasan mate matangan man malainge.
Siri pat siri bhagvan kripa bin tiag jahan nidan chalainge.
Bir apar bade bariar ab chareh sar ki dhar bhachhaya.
Torath des malind mavasan mate gajan ke man malayya.
Gare garan ko toranhar su batan hin chak char lavayya.
Sahib siri sabh ko sirnaik jachak anek su ek divayya.
Danav dev phanind nisachar bhut bhavik bhavan japainge.
Jiv jite jal mai thal mai pal hi pal mai sabh thap thapainge.
Punn pratapan badhat jai dhun papan ke bahu punj khapainge.
Sadh samuh prasann phiria jag satr sabhai avlok chaipainge.
Manav indr gajindr naradhap jon trilok ko rak karainge.
Kot isnan gajadik dan anek suanbar saj barainge.
Brahm mahesar bisan sachipat ant phase jam phas parainge.
Je nar siri pat ke pras hain pag te nar pher na deh dharainge.
Kaha bhayo jo dou lochan mund kai baith rahio bak dhian lagaeo.
Nhat phirio leeai sat samundran lok gayo parlok gavaio.
Bas kio bikhian so baith kai aise hi aise su bais bitaio.
Sach kahon sun leho sabai jin prem kio tin hee prabh paio.
Kahu lai pahan puj dhario sir kahu lai ling gare latkaio.
Kahu likhio har avachi disa meh kahu pachhah ko sis nivaio.
Kauo butan ko pujat hai pas kou mritan ko pujan dhaio.
Kur kria urjhio sabh hi jag sri bhagwan ko bhed na paio.


Add Your Comment